คลินิกเท้าและข้อเท้า

หากคุณมีอาการเหล่านี้.... #นิ้วหัวแม่เท้าเอียง #นิ้วเท้าผิดรูป #บาดเจ็บที่ข้อเท้า #เท้าแบน #เท้าผิดรูป หรือ #บาดเจ็บจากการเล่นกีฬา ฯลฯ คลินิกสุขภาพเท้าและข้อเท้า โรงพยาบาลกรุงเทพพระประแดง สามารถให้คำปรึกษาและตรวจวินิจฉัย ประเมินสภาพเท้าและข้อเท้า โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ด้านเท้าและข้อเท้า

ดูรายละเอียด


ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและอาชีวอนามัย

ตรวจร่างกายผู้ปฎิบัติงานบนเรือ

ให้บริการตรวจประเมินความพร้อมในการทำงานของผู้ปฎบัติงานบนเรือ ตรวจสุขภาพคนประจำเรือ และออกใบรับรองแพทย์คนประจำเรือ

ดูรายละเอียด